بخش آموزش

خدمات کار در ارتفاع

محصولات

فروش تجهیزات

I

I

I

تماس با ما

درباره ما

I

I

نمایندگیها

I

دریافت کاتالوگ

دوره های آموزشی

تقویم آموزشی

مرکز آموزش

کادر آموزشی

I

I

I

نکات آموزشی

I

دوره های ویژه نظامی

دوره های ویژه نجات

I

ثبت نام

I

I

نقشه سایت

افراد آموزش دیده در این شرکت

I

دانلود

I

لیست شرکت کنندگان در دوره های دسترسی با طناب صنعتی IRATA

عضو رسمی آموزشی و اجرایی

اتحادیه ایراتا انگلستان

 

 

تاریخ انقضا

تاریخ آزمون

شماره ایراتا

وضعیت

 آزمون بین المللی

وضعیت

آزمون داخلی

تاریخ دوره

سطح ایراتا

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

27/07/2014

27/07/2014

2/55915

قبول

قبول

07-03/07/2014

2

شرکت بازرگانی کوه ویسی

محمدرضا صبا

1 

27/07/2014

27/07/2014

1/81016

قبول

قبول

07-03/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

مسعود عسگری

 2

27/07/2014

27/07/2014

1/81017

قبول

قبول

07-03/07/2014

1

شخصی

محمد مومنان

 3

27/07/2014

27/07/2014

1/81018

قبول

قبول

07-03/07/2014

1

شخصی

بهزاد تلیوار

 4

-----

-----

-----

-----

قبول

07-03/07/2014

1

شخصی

مسعود نوری

 5

27/07/2014

27/07/2014

1/81022

قبول

قبول

07-03/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

علی انصاری

 6

27/07/2014

27/07/2014

1/81020

قبول

قبول

07-03/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

جعفر کمال نیا

 7

-----

-----

-----

-----

قبول

16-11/07/2014

1

شخصی

آرش میر فضلی

 8

26/07/2014

26/07/2014

1/81010

قبول

قبول

16-11/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

آرام امینی اصفهانی

 9

-----

-----

-----

-----

قبول

16-11/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

ایمان جمشیدی

 10

26/07/2014

26/07/2014

1/81007

قبول

قبول

16-11/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

میرحسن اسدالهی

 11

-----

-----

-----

-----

قبول

16-11/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

میر میثم اسدالهی

 12

27/07/2014

27/07/2014

1/81021

قبول

قبول

16-11/07/2014

1

شرکت بازرگانی کوه ویسی

ماکان فروتن

 13

27/07/2014

27/07/2014

1/81023

قبول

قبول

16-11/07/2014

1

شخصی

سعید آرمند

 14

27/07/2014

27/07/2014

1/81024

قبول

قبول

16-11/07/2014

1

سازمان آتش نشانی تهران

میثم ابراهیمی

 15

27/07/2014

27/07/2014

1/81019

قبول

قبول

16-11/07/2014

1

شخصی

پیمان علیزادگان

 16

-----

-----

-----

-----

قبول

21-25/07/2014

1

شرکت سبلان اصفهان

عبداله مرادیان

 17

-----

-----

-----

-----

قبول

21-25/07/2014

1

شرکت سبلان اصفهان

نوید مرادیان

 18

26/07/2014

26/07/2014

1/81008

قبول

قبول

21-25/07/2014

1

شخصی

نوید فرخ پور

 19

-----

-----

-----

-----

قبول

21-25/07/2014

1

شخصی

فرامرز اکبری

 20

26/07/2014

26/07/2014

1/81013

قبول

قبول

21-25/07/2014

1

شخصی

علی علیمردان

 21

-----

-----

-----

-----

قبول

21-25/07/2014

1

شخصی

علی بیات

 22

-----

26/07/2014

-----

مردود

قبول

21-25/07/2014

1

شخصی

محمد ساقصی دهی

 23

26/07/2014

26/07/2014

1/81012

قبول

قبول

21-25/07/2014

1

شخصی

حمیدرضا کوثری

 24

26/07/2014

26/07/2014

1/81011

قبول

قبول

21-25/07/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

کاوه شفاء بخش

 25

26/07/2014

26/07/2014

2/48650

قبول

قبول

21-25/07/2014

2

واحد آتش نشانی بندر امام خمینی

ناصر شلتاقی

 26

-----

-----

-----

-----

قبول

20/10/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

رسول میرزایی

 27

-----

-----

-----

-----

قبول

20/10/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

ابراهیم فرج زاده

 28

-----

-----

-----

-----

قبول

20/10/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

سعید عباسی

 29

-----

-----

-----

-----

قبول

20/10/2014

1

شخصی

مهدی رحیمیان

 30

-----

-----

1/81010

-----

قبول

20/10/2014

2

شرکت کار در ارتفاع ویونا

آرام امینی اصفهانی

 31

07/11/2018

08/11/2015

3/48643

قبول

قبول

2014/12/27-2015/01/01

3

شرکت آرتان

اشکان افشار

 32

10/11/2018

11/01/2015

3/28495

قبول

قبول

02-08/11/2014

3

پتروشیمی آریا ساسول

مهرداد کاووسی

 33

10/11/2018

11/01/2015

3/25030

قبول

قبول

22-27/10/2014

3

پتروشیمی آریا ساسول

سید محمد امین پور فاطمیان

 34

10/11/2018

11/01/2015

1/85663

قبول

قبول

05-10/12/2014

1

شخصی

رضا نصرالهی

 35

10/11/2018

11/01/2015

1/85664

قبول

قبول

05-10/12/2014

1

شرکت کار در ارتفاع ویونا

علی تهانی

 36

10/11/2018

11/01/2015

1/85661

قبول

قبول

14-19/11/2014

1

شرکت مپنا

احمد کاظمی

 37

10/11/2018

11/01/2015

1/85662

قبول

قبول

05-10/12/2014

1

شخصی

تینا اندایش

 38

10/11/2018

11/01/2015

1/85660

قبول

قبول

2014/12/27-2015/01/01

1

شخصی

نیما خطیبی

 39

07/11/2018

08/11/2015

2/48644

قبول

قبول

2014/12/27-2015/01/01

2

شرکت کار در ارتفاع ویونا

حسین کرمی

 40

07/11/2018

08/11/2015

3/48646

قبول

قبول

2014/12/27-2015/01/01

3

شرکت کار در ارتفاع ویونا

میلاد دلیریان

 41

07/11/2018

08/11/2015

3/33403

قبول

قبول

2014/12/27-2015/01/01

3

شرکت کار در ارتفاع ویونا

سعید غیبی

 42

07/11/2018

08/11/2015

3/22455

قبول

قبول

2014/12/27-2015/01/01

3

شرکت کار در ارتفاع ویونا

امیر جلوانی

 43

07/11/2018

08/11/2015

1/40635

مردود

قبول

2014/12/27-2015/01/01

3

شخصی

حامد فرخ پور

 44

11/03/2018

12/03/2015

1/87648

قبول

قبول

07-12/03/2015

1

شخصی

مهرداد ترابی

 45

12/03/2018

13/03/2015

1/87659

قبول

قبول

07-12/03/2015

1

شخصی

حمزه گراوند

 46

-----

12/03/2015

-----

مردود

قبول

2014/12/15-20

1

پیشگامان نجات آریا

مهسا پایا

 47

11/03/2018

12/03/2015

2/72352

قبول

قبول

2015/01/25-30

2

 

مهدی علیزاده

 48

11/03/2018

12/03/2015

2/72361

قبول

قبول

2014/12/15-20

2

شخصی

محمد جلالی فراهانی

 49

11/03/2018

12/03/2015

2/72357

قبول

قبول

2014/12/15-20

2

 

محسن جلیل نژاد

 50

11/03/2018

12/03/2015

2/72239

قبول

قبول

2015/03/07-12

2

شرکت کار در ارتفاع ویونا

وحید عالی بسطام

 51

11/03/2018

12/03/2015

1/40635

مردود

قبول

2015/03/07-12

2

 

حامد فرخ پور

 52

12/03/2018

13/03/2015

3/25028

قبول

قبول

2014/12/15-20

3

پتروشیمی آریا ساسول

ایوب مدیر زاده

 53

12/03/2018

13/03/2015

1/25020

قبول

قبول

2014/12/15-20

1

پتروشیمی آریا ساسول

سامان کشوادی

 54

12/03/2018

13/03/2015

2/25026

قبول

قبول

2014/12/15-20

2

پتروشیمی آریا ساسول

هیبت اله غفاری

 55

12/03/2018

13/03/2015

1/25023

قبول

قبول

2014/12/15-20

1

پتروشیمی آریا ساسول

جعفر احمدی کشکولی

 56

12/03/2018

13/03/2015

1/87660

قبول

قبول

2015/01/25-30

1

پتروشیمی آریا ساسول

مهدی گشتیل

 57

12/03/2018

13/03/2015

1/87661

قبول

قبول

2015/02/17-22

1

شخصی

مجید زندیان

 58

-----

-----

-----

-----

قبول

2015/02/17-22

1

شخصی

شهاب زیرکسار

 59

-----

-----

-----

-----

قبول

2015/02/17-22

1

شخصی

سجاد بابایی

 60

-----

-----

-----

-----

قبول

2015/02/17-22

1

شخصی

علیرضا سبحانی

 61

-----

-----

-----

-----

قبول

2015/02/17-22

2

شخصی

کاوه شفابخش

 62

-----

-----

-----

-----

قبول

2015/02/17-22

1

شخصی

روزبه آباد

 63